Vilkår og betingelser

Kære kunder,

Vi vil gerne informere jer om, at vi snart vil kontakte jer angående jeres seneste ordre. Vi kontrollerer adressen, hvor forstærkeren vil blive installeret, for at sikre, at den opfylder jeres krav.

Tak for jeres tålmodighed.

Generelt:

Vær opmærksom på:

  1. Kunden har alt ansvar for brugen af signalforstærkere. Hvis du har nogle spørgsmål omkring registrering af produktet, hjælper vi gerne, men vi kan ikke drages til ansvar hvis brug af forstærkeren ikke er tilladt i visse situationer eller på visse lokationer.
  2. Vi følger dansk lovgivning. Alle punkter er lovlige og klart beskrevet.

Denne online butik er ejet og drevet af ”Kaoori” LLC. Dette dokument beskriver dit forhold til ”Kaoori” LLC. Adgangen til og brugen af denne hjemmeside og de produkter og services der er tilgængelige gennem hjemmesiden (herefter ”Produkterne”) er underlagt de følgende vilkår og betingelser (herefter ”servicevilkår”). Ved at gøre brug af Produkterne er du indforstået med at være underlagt alle servicevilkår, og forstår at disse servicevilkår kan blive opdateret af os uden varsel. Du bør jævnligt tjekke denne side for at se om der er sket ændringer i vores servicevilkår.

Tilladelse til at tilgå denne hjemmeside er midlertidig og vi forbeholder os retten til at fjerne tilgangen eller stoppe vores tjenester uden advarsel. Vi kan ikke holdes ansvarlig på nogen måde hvis denne hjemmeside ikke er tilgængelig, uanset hvilket tidspunkt eller i hvor lang en periode den ikke er tilgængelig. Det kan forekomme at vi midlertidigt fjerner adgang til dele af siden.

Privatlivspolitik:

Vores privatlivspolitik, der beskriver hvordan vi bruger dine personlige oplysninger, kan findes her – insert correct link. Ved at benytte denne hjemmeside giver du tilladelse til processerne der beskrives i privatlivspolitikken og bekræfter at alt data du oplyser til os er korrekt.

Forbud:

Du må ikke misbruge denne hjemmeside. Du vedkender at du ikke vil: begå- eller tilskynde en kriminel handling; sende eller distribuere en virus, trojansk hest, orm, logisk bombe eller noget som helst andet der er ondsindet, teknologisk skadeligt, bryder tilliden eller på nogen måde er stødende eller upassende; hacke ind i nogen som helst dele af denne service, korrumpere data, skabe forstyrrelser for andre brugere; bryde en anden persons rettigheder; sende uopfordrede reklamer eller reklamemateriale, det der i daglig tale kaldes ”spam”; eller forsøge at ændre ydelsen- eller funktionaliteten af nogle computere der sørger for tilgangen til hjemmesiden.
Et brud på disse forbud kan medføre en kriminel handling og vores firma vil kontakte de relevante myndigheder og videregive alt information vedrørende bruddet til dem.

Vi kan ikke stilles til ansvar for eventuelle tab eller skader forårsaget af et DDOS (distributed denial-of-service) angreb, virus eller andet skadeligt materiale der måtte inficere din computer, computer programmer, data eller anden personlig ejendel, som følge af din brug af denne hjemmeside, inkluderende, men ikke begrænset til, nedhentning af materiale slået op på hjemmeside, eller besøg på hjemmesider linket fra denne hjemmeside.

Intellektuel ophavsret (herefter IP), software og indhold:

IP rettighederne til alt software og indhold (inklusive billedmateriale) der bliver gjort tilgængelige gennem denne hjemmeside tilhører stadig vores online butik eller dens licenshavere og er beskyttet af ophavsrettighedslovgivninger og traktater overalt på jorden – vi og vores licenshavere forbeholder os til enhver tid disse rettigheder. Du må kun opbevare, printe og få vist det tilgængelige materiale til dit personlige brug. Det er ikke tilladt at publicere, ændre, distribuere eller på anden måde reproducere, på nogen måde, noget af indholdet, eller kopier af indholdet tilsendt til dig, eller som bliver vist på denne hjemmeside. Ligeledes må du ikke bruge noget af indholdet i forbindelse med en forretning eller kommercielt foretagende.

Salgsbetingelser:

Når du lægger en ordre, tilbyder du at købe en mobil- / mobiltelefon signalforstærker og bliver underlagt vores vilkår og betingelser. Alle ordrer er underlagt tilgængelighed og en bekræftelse af ordre prisen.

Vær opmærksom: Alle vores ”refurbished” produkter har allerede fået et nedslag i prisen og der kan derfor ikke benyttes rabatkuponer eller -koder på disse produkter.

Forsendelsestidspunktet kan variere alt efter tilgængelighed og er underlagt forsinkelser der stammer fra den brugte fragtservice eller force majeure som vi ikke kan stilles til ansvar for.

For at indgå en handelskontrakt med GSM Repeaters Danmark skal du være fyldt 18 år og være i besiddelse af et gyldigt kredit- eller debitkort, udstedt af en bank vi godkender. Vores firma forbeholder sig rettigheden til at afslå enhver forespørgsel fra dig. Hvis din ordre bliver godkendt informerer vi dig via e-mail og vi bekræfter at ordren er kontrolleret og modtaget korrekt. Når du lægger en ordre bekræfter du at alle informationer du videregiver til os er sande og korrekte, at du er en autoriseret bruger af det kredit- eller debitkort der bruges til at lægge ordren og at der er dækning på kortet til betaling af ordren.

Det er kundens ansvar at kontrollere han ikke er fuldstændig uden for netværksdækning inden købet af et produkt. Mobile Signalforstærkere påtager sig ikke ansvaret hvis kunden køber et produkt der ikke kan fungere på den tænkte placering.  

(a) Vores kontrakt:

Når du lægger en ordre modtager du en bekræftelse på e-mail, denne bekræftelse er kun en anerkendelse af a vi har modtaget ordren og betyder ikke vi har accepteret ordren. En bindende kontrakt mellem os foreligger ikke før vi har sendt en bekræftelse af at varerne du bestilte, er blevet afsendt til dig, på e-mail. Kontrakten dækker udelukkende de varer der fremgår af den bekræftelse du modtager når ordren er sendt.

(b) Pris og tilgængelighed:

Selvom vi gør vores yderste for at sikre at alle detaljer, beskrivelser og priser der fremgår på hjemmesiden er korrekte, kan der forekomme fejl. Hvis vi opdager en fejl i prisen på en vare du har bestilt vil vi informere dig hurtigst muligt og give dig muligheden for at genbekræfte ordren med en opdaterede pris, eller annullere ordren. Hvis vi ikke kan få kontakt til dig, betragter vi ordren som annulleret. Hvis du annullerer ordren efter du har betalt for varen, modtager du det fulde beløb tilbage fra os.

(c) Betaling:

Når vi modtager din ordre, udfører vi et standard autorisations check af dit betalingskort for at sikre der er dækning på kortet til at fuldføre transaktionen. Pengene bliver trukket på kortet umiddelbart efter autorisationen er modtaget. Pengene vi modtager når vi debiterer dit kort bliver betragtet som et depositum mod værdien af de varer du ønsker at købe. Når varerne er afsendt og du har modtaget en bekræftelses e-mail vil penge vi har trukket på dit kort blive betragtet som betalt modsvarende værdien af de varer du har købt som de fremgår af bekræftelses e-mailen.

Link til denne hjemmeside:

Det er tilladt at linke til vores hjemmeside, såfremt dette bliver gjort på en fair og lovlig måde og ikke skader vores omdømme eller drager fordel af vores omdømme. Endvidere må du ikke oprette et link på en sådan måde at der underforstås nogen association, anbefaling eller godkendelse fra vores side, hvor en sådan ikke foreligger. Du må ikke oprette et link på en hjemmeside der ikke ejes af dig. Denne hjemmeside må ikke blive indeholdt i en anden side, ej heller må du oprette links til nogen del af denne hjemmeside der ikke er forsiden. Vi forbeholder os retten til at fjerne tilladelsen til at oprette links uden advarsel.

Ansvarsfralæggelse i forbindelse med ejerskabet af varemærker, billedmateriale hvor personer fremgår og tredjeparts ophavsrettighed.

Undtagen hvor det direkte fremgår modsat er alle personer (inklusive deres navne og billeder), tredjeparts varemærker og indhold, services og lokationer der fremgår på denne hjemmeside på ingen måde associeret med, forbundet til eller i samarbejde med vores online butik og du bør ikke regne med eksistensen af en sådan forbindelse eller samarbejde. De respektive ejere af varemærkerne ejer ethvert varemærke/navn der fremgår på denne hjemmeside. Når der bliver henvist til et varemærke eller brand bliver dette udelukkende gjort for at beskrive eller identificere produkterne eller servicerne og bør ikke ses som at disse produkter eller services er anbefalet af eller forbundet til ”Mobile Signalforstærkere”.

Ansvarsfraskrivelse:

Du erklærer dig enig i at fraskrive ansvar fra, forsvare og holde vores shop, dets direktører, ledere, ansatte, konsulenter, agenter og søsterselskaber uden for ansvar fra alle, fra tredjeparts kommende, søgsmål, ansvarsspørgsmål, skader og/eller omkostninger (inkluderet, men ikke begrænset til, juridiske omkostninger) der måtte opstå som følge af din brug af denne hjemmeside eller brud på vores servicebetingelser.

Ændringer:

GSM Repeaters Danmark forbeholder sig retten til, i sin absolutte diskretion, på ethvert tidspunkt og uden varsel at ændre, fjerne eller variere vores Services og/eller enhver del af denne hjemmeside.

Invaliditet:

Såfremt nogen enkelt del af vores servicebetingelser ikke kan håndhæves (inklusive ethvert forbehold hvor ansvaret tilfalder dig), påvirker det ikke muligheden for at håndhæve enhver anden del af vores servicebetingelser og alle andre klausuler under disse vil stadig være gældende. Såfremt en klausul/underklausul eller dele af en klausul/underklausul kan fjernes således resten opnår gyldighed, vil klausulen blive fortolket som om dette var gjort. Alternativt gør du dig enig i at klausulen skal rigtiggøres og fortolkes på en sådan måde at den nærmest muligt ligner den oprindelige klausul og dennes betydning/hensigt, på en måde der er tilladt under gældende lovgivning.

Klager:

Vi har en klagehåndteringsprocedure hvorigennem vi forsøger at løse konflikter med det samme som de opstår, vi vil gerne høre fra dig hvis du har nogle klager eller kommentarer.

Fraskrivelse:

Såfremt du bryder disse vilkår og vi ikke foretager nogen handling, beholder vi stadig retten til at håndhæve vores rettigheder i andre situationer hvor du bryder disse vilkår.

Den fulde aftale:

De ovenstående forretningsvilkår udgør til fulde aftalen indgået mellem de involverede og afløser enhver tidligere eller nuværende aftale indgået mellem dig og GSM Repeaters Danmark. Enhver undtagelse fra nogle vilkår i ovenstående forretningsvilkår er udelukkende gyldige hvis de forefindes på skrift og er underskrevet af Direktøren for vores online butik.